Simon Johnston AB
Mob: 070-485 9735

Gagnef, Sweden

Simon Johnston

Meritförteckning

Tel 070-4859735
Epost
Födelseår 1960

Specialområden

  • Vatten- och avloppsledningsnät, utredningar
  • Hydraulisk beräkning för VA-ledningsnät
  • Projektledning enligt PMP och PRINCE2 principer

Utbildning

2001-2005 Civilingenjör, Väg och vatten, Kapstadens Universitet
Språk Svenska, Engelska

Anställningar och tidigare erfarenhet

2011 - Simon Johnston AB, Gagnef. Konsult
2000 - 2011 Simon Johnston AB, Borlänge. Konsult
1988 - 2000 VA-Mark grupp, VBB VIAK, Falun. Konsult
1985 - 1987 LTA Earthworks, Sydafrika. Väg entreprenör
1985 WLPU, Kapstaden, Sydafrika. Konsult

Kurser och seminarier

Datum Utbildning
2021
P114 Dricksvatten distribution, Svenskt Vatten
2021
Rörnät och klimat konferens, Svenskt Vatten
2021
World Water Congress, IWA, International Water Association
2021
NORDIWA Konferens, IWA, Svenskt Vatten
2020
Passion for Projects konferens, Project Management Institute
2020
Rörnät och klimat Konferens, Svenskt Vatten.
2020
Nationella Dricksvattenkonferens, Svenskt Vatten
2020
BAS-P och BAS-U uppdateringskurs
2020
AMA Anläggnings 20 uppdateringskurs
2019
Passion for Projekts, PMI Sweden
2019
Rörnät och Klimat, Svenskt Vatten, Göteborg
2019
PMP Exam prep, Arkatay AB, webb baserad
2018
Rörnät och Klimat, Svenskt Vatten, Stockholm
2018
Partnering, EGA, Stockholm
2017
AMA Anläggning 2017, EGA, Falun
2017
Water loss, International Water Association, Köpenhamn
2016
Forskning- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering, Svenskt Vatten, Stockholm
2016
Förnyelseplanering ledningsnät, Svenskt Vatten, Stockholm
2016
Passion for Projects, PMI, Uppsala
2015
Nya LOU och LUF, Inköpsrådet AB, Stockholm
2015
AMA Anläggning 13 Uppdatering, EGA, Borlänge
2015
PRINCE2 Foundation och Practitioner Certifiering, Binar AB, Göteborg
2015
Vattentjänstlagen, Fördjupningskurs, BG Institute, Stockholm
2015
VA GIS Konferens, Svensk Vatten AB, Stockholm
2014
P110 Dimensionering av avloppssystem, Svensk Vatten AB, Stockholm
2014
International Water Association, Annual conference
Två-årlig konferens, Lisabon, Portugal
2014
International Water Association, Water Loss specialist group.
Två-årlig konferens, Vien, Österike
2014
Project Management Institute – Swedish chapter Årskonferens, Helsingborg
2013
Arkatay AB Projektanpassad projektledning, Gagnef-Malmö
2013
Project Management Institute – Swedish chapter Årskonferens, Stockholm
2012
International Water Association 9th Urban drainage modeling, modellering av dagvattenhantering i stadsmiljö, Belgrad, Serbien
2011
Schaktfritt ledningsbyggande av VA-ledningar av plast. Stockholm. Svenskt Vatten.
2011
2011 European Water and Flood Modelling Conference, South Glocucestershire, England. Innovyse.
2011
IT-stöd i VA seminar. Göteborg Förening Vatten.
2010
American Water Works Association Annual conference. Chicago.
2010
Projektledning. Stockholm. EGA
2010
Personal leadership. Borlänge. Leadership management International.
2009
Byggarbetsmiljösamordnare Steg 2. Gävle. EGA.
2009
Ledar- och organisationsutveckling
2009
Byggarbetsmiljösamordnare Steg 1. Falun. EGA.
2008
Praktisk fördjupningskurs i entreprenadjuridik. Stockholm. EGA.
2008
IFAT water and sewerage exhibition. Munich.
2007
Svenska VA-Mässan, Göteborg. Seminarie om va-drift, distribution mm
2007
AMA AF07, Karlstad
2007
MWH Soft Infowater - Beräkning av hydraulik i vattendistribution, Denver, USA.
2006
Fortsättningskurs i entreprenadjuridik
2006
Entreprenadbesiktning metodik, Stockholm
2006
Entreprenadbesiktning juridik, Stockholm
2005
P91 Täthetsprovning Seminariedag, Stockholm
2004
Genomgång av AB04 nyheter och förändringar, Falun
2004
P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar Seminariedag, Stockholm
2004
Haestad Hammar - Beräkning av tryckslag i vattendistribution, Connecticut, USA. Klick här för att titta på certifikat
2004
American Waterworks Association seminarium om IT-infrastruktur, Baltimore, MD, USA.
2003
Nordiska VA-IT möte. Svenskt Vatten, Göteborg.
2002
Haestad WaterCad - Beräkning av hydraulik i vattendistribution, Washington DC, USA. Klick här för att titta på certifikat
2002
Migrera från ArcView 3.X till ArcView 8. ESRI, Stockholm
2001
VAV årsmöte, datamodellering av VA-ledningsnät, Stockholm.
2001
Symposium för distributionssystem. Huvudinriktning för symposiet var spolningar av vattenledningar. American Water Works Association, San Diego, USA.
1999
Information Management and Technology Conference. American Water Works Association, New Orleans, USA.
1998
ArcView GIS. Geografiska informationssystem och analys. Årskonferens, Stockholm.
1997
Symposium för distributionssystem. American Water Works Association, Norfolk Virginia, USA.
1997
ArcView GIS. Geografiska informationssystem och analys. Årskonferens, Göteborg.
1996
Mikroorganismer i dricksvatten - seminarium. Föreningvatten, Uppsala.
1995
ArcView 3 Grundkurs. ESRI, Falun.
1992
Praktisk geoteknik för rörläggning. SL Rörgrävteknik, Falun.
1991
Svensk byggrätt, AB, ABK och ABE. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
1990
Plc programmering. SATT Control, Malmö.
1990
Kvävereduktion i dagvatten. VAV, Halmstad.
1989
AMA svensk byggupphandling. Svensk byggtjänst, Stockholm.