Simon Johnston AB är ett tjänsteföretag specialiserat på vatten och avloppsdistributionsystem

Simon Johnston Konsult

Våra kunder är främst de kommunala bolag och förvaltningar i Dalarna och angränsande län som ansvarar för kommunernas VA-försörjning.